ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

  • Ένταξη στο μάθημα νέων τεχνικών πολύ-αισθητηριακής εκπαίδευσης:

{ παιχνίδια  { πίνακες προόδου μαθητών μέσα στην τάξη {

επιβράβευση με κεράσματα της προσπάθειας ΟΛΩΝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *